Praktijkinformatie

Spreekkamer Kortenhoef Huisartsen

Spreekuren

Afspraken op de praktijk

Maandag t/m vrijdag zijn alle spreekuren op afspraak. In een afspraak kan één vraag of twee korte vragen behandeld worden. Indien u meerdere vragen heeft of denkt dat u om een andere reden langer nodig heeft kunt u dit aangeven bij de assistente, zij kan dan extra tijd inplannen. U kunt uw afspraak ook inplannen via MijnGezondheid.net. Let op dit is altijd voor een enkele afspraak. Niet alle afspraaktijden zijn online te plannen. Staat er geen goede mogelijkheid voor u bij, bel dan de assistente.

 

We bieden u de mogelijk een afspraak te maken buiten reguliere openingstijden op de volgende dagen:

Maandag    :  07.30 – 08.00 en 17.00 – 18:00
Dinsdag      :  17.00 – 18.00
Woensdag  :  17.00 – 17.30
Donderdag :   07.30 – 08.00

.
Afzeggen? Belt u de assistente tijdig, liefst 24 uur van tevoren, wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

 

Speciale spreekuren

 

Wij hebben speciale spreekuren voor de begeleiding van patiënten met suikerziekte (Diabetes), hart- en vaatziekte (CVRM), chronische longziekte (COPD/ASTMA), stoppen met roken en psychische klachten (POH GGZ). Deze spreekuren worden door een praktijkondersteuner (POH) of assistente uitgevoerd.

 

Voor o.a. het aanstippen van wratten, het uitspuiten van oren, verscheidene injecties, het verbinden van wonden, het verwijderen van hechtingen of kleine metingen kan een afspraak gemaakt worden op het assistentenspreekuur.

Huisbezoek

U kunt bij voorkeur voor 10:30 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Spoed en EHBO

Bij levensbedreigende spoed belt u 112. Anders belt u de praktijk 035-6561616 en kiest u de 1.

 

Voor Eerste Hulp (open wonden, verbrandingen, vermoeden van een breuk enz.) kunt u altijd direct terecht. Bel wel vooraf met de praktijk dan houden wij rekening met uw komst.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Buiten openingstijden (17:00- 08:00), in weekenden en op officiële feestdagen kunt u zo nodig terecht bij de Huisartsenspoedpost in Hilversum (bij het Tergooi ziekenhuis).
.
Huisartsenspoedpost Hilversum
Tel: 088–1309600
.
Tijdens vakanties zijn wij geopend. Tijdens nascholing of in onvoorziene omstandigheden kan het soms voorkomen dat er waargenomen wordt door een andere praktijk in het dorp:
.
Huisartsenpraktijk Curtevenne 
Curtevenneweg 9 – Kortenhoef
Tel: 035-6561866

Huisartsenpraktijk Siebeling en Suijker
Oudergaarde 2 – Kortenhoef
Tel: 035-6561196

Huisarts in opleiding

Al een aantal jaren begeleiden wij een huisarts in opleiding. Per 1 maart 2024 is dat mw L. Beijer.  Zij bevindt zich in haar derde jaar van de huisartsenopleiding en zal onder supervisie van ons leren en werken in de praktijk. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een nieuwe generatie huisartsen en onze kennis over te dragen. Daarnaast is het voor ons leerzaam en interessant om van de jongere generatie te leren.

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om mensen met chronische ziekten, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten of longziekten te begeleiden (POH-somatiek). Zij doen controles en geven advies.  Ook zijn er in de praktijk twee praktijkondersteuners die patiënten met psychische klachten kunnen begeleiden (POH-GGZ).

Doktersassistente

Uw eerste contact met de praktijk verloopt vrijwel altijd met de assistente. Zij is de schakel tussen u en de huisarts. Wanneer u belt, zal zij vragen stellen om een inschatting te maken van de klacht (dit wordt ook wel triage genoemd).

 

Naast het maken van afspraken geeft zij adviezen en heeft ook eigen spreekuren. Zij is hiervoor opgeleid en bevoegd. Dagelijks vindt intensief overleg plaats tussen de huisarts en de assistente waarin alle bevindingen en adviezen worden besproken.

Balie huisarts Kortenhoef

Hoe werkt?

Inleveren materiaal

Urine en kweekmaterialen geeft u voor 9:30 uur af aan de balie. De urine wordt op de praktijk onderzocht. U wordt dezelfde dag door de assistente gebeld met de uitslag. Als de urine gekweekt moet worden, gaat het dezelfde dag mee met de bode van het ziekenhuis. Ook de andere kweekmaterialen worden door de bode meegenomen.

Herhaalmedicatie

Herhaalrecepten met herhaalnummer op het etiket van het geneesmiddel kunt u aanvragen via MijnGezondheid.net, deze receptenlijn of de website van de apotheek: www.gravelandseapotheek.nl. Herhaalrecepten die ‘s morgens voor 10:30 uur zijn aangevraagd liggen dezelfde middag na 14:00 uur klaar in de ’s-Gravelandse Apotheek. U kunt eventueel ook bij de assistente telefonisch een recept bestellen.

Verwijzing

Met uw huisarts kunt u besluiten dat u een verwijzing naar het ziekenhuis nodig heeft. Er wordt dan een verwijsbrief voor u gemaakt. Maak geen afspraak bij een specialist zonder overleg. Wij kunnen u achteraf niet meer verwijzen en dan zal de verzekering geen vergoeding geven. Voor de meeste verwijzingen moet u eerst op het spreekuur komen. Indien u nog onder controle bent van de specialist heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig, ook niet als uw laatste bezoek langer dan een jaar geleden is.

Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

GEEN VERWIJSBRIEF WEL VERWIJSBRIEF
Diëtisten Logopedie voor kinderen onder 18 jaar
Ergotherapeuten Audiologisch centrum
Fysiotherapeuten Eerste afspraak in een ziekenhuis
Huidtherapeuten  
Logopedisten (voor volwassenen)  
Optometristen  
Cesar therapeuten  
Mensendieck therapeuten  
Podotherapeuten  
Verloskundigen  
Pedicures  

Gezien het grote aanbod aan zorgpolissen kunnen wij niet beoordelen of uw verwijzing ook onder de vergoeding van uw verzekering valt. U dient dit zelf te controleren.

Chirurgisch ingreepje

De huisartsen verrichten kleine ingreepjes zoals bijvoorbeeld het verwijderen van kleine huidafwijkingen. Zo nodig wordt het voor nader onderzoek ingestuurd naar het ziekenhuis. U maakt eerst een afspraak om te laten zien waarom het gaat. Dan kijkt de huisarts wat mogelijk is en geeft u uitleg over de procedure. Daarna wordt het ingreepje gepland.

Spiraal

De huisartsen Luderhoff, Stam en Tak plaatsen spiralen. U maakt eerst een afspraak voor een uitleg van de procedure. Daarna wordt de plaatsing gepland. Voor het verwijderen van een spiraal kunt u bij alle huisartsen terecht.

Meekijkconsult ziekenhuis

Als wij hulp in willen schakelen bij de diagnose of behandeling van uw aandoening, kunnen wij voor sommige vakgebieden een meekijkconsult aanvragen bij de specialisten van het Tergooi. Wij deden dit al veel voor huidaandoeningen, maar ook andere vragen kunnen nu ingediend worden. De specialist stuurt een antwoord terug waarmee wij u verder kunnen helpen of zal aanraden u naar het ziekenhuis te verwijzen.

Geen verwijsbrief 1e lijn

Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

GEEN VERWIJSBRIEF WEL VERWIJSBRIEF
Diëtisten Logopedie voor kinderen onder 18 jaar
Ergotherapeuten Audiologisch centrum
Fysiotherapeuten Eerste afspraak in een ziekenhuis
Huidtherapeuten  
Logopedisten (voor volwassenen)  
Optometristen  
Cesar therapeuten  
Mensendieck therapeuten  
Podotherapeuten  
Verloskundigen  
Pedicures  

Geneeskundige verklaring niet via uw eigen huisarts

Uw eigen huisarts kan u géén geneeskundige verklaring geven. Een onafhankelijke huisarts wel.

Wat is een geneeskundige verklaring?
Een geneeskundige verklaring is een brief met het oordeel van een arts. Dat oordeel kan gaan over of u dingen kunt doen. Bijvoorbeeld werken, autorijden en naar school gaan. Het kan ook gaan over of u recht heeft op hulp. Bijvoorbeeld een parkeervergunning of een aangepaste woning. Een geneeskundige verklaring noemen ze ook wel een medische verklaring of een doktersverklaring.

Alléén via een onafhankelijke arts
Alleen een andere arts dan uw eigen arts mag een geneeskundige verklaring aan u geven. Deze arts kan een oordeel geven over uw situatie zonder daar zelf een mening over te hebben. Zo kan uw eigen huisarts zich bezighouden met uw zorg en een goede relatie met u. De onafhankelijke arts vraagt als het nodig is informatie op bij u of uw eigen arts. Daarvoor is uw toestemming nodig.

Waar u een onafhankelijke arts vindt
Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft om advies. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke arts die de eisen kent voor de hulp die u nodig heeft.

Andere mogelijkheden

  • Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft of uw eigen oordeel over uw gezondheid genoeg is.
  • Deel zelf (een deel van) uw medische gegevens met de website MijnGezondheid.net via ‘Mijn dossier’ en ‘Dossier opslaan’.
  • Vraag uw huisarts om een kopie van uw medische gegevens.

Meer informatie over de geneeskundige verklaring vindt u op de website van de beroepsvereniging voor artsen (KNMG): https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Uw huisartsenpraktijk online

Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met MijnGezondheid.net

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online uw zorgzaken regelen bij uw huisarts. Het portaal beschikt over verschillende functionaliteiten:

• Een afspraak inplannen bij uw huisartsenpraktijk (vooralsnog alleen bij de huisartsen, in de toekomst ook bij de assistenten en de POH’s)

• Online een vraag stellen aan uw huisarts (met bijlagen bv foto’s, documenten), dit mag ook voor uw kind

• (herhaal)Medicatie bestellen

• Inzicht in uw medische dossier

• Inzicht in uw onderzoeksuitslagen

• De MedGemak-app

 

U kunt van MijnGezondheid.net gebruik maken, nadat u zich heeft aangemeld en deze verwerkt is door uw huisarts.

Informatiefilmpje

Pas op met het delen van uw gegevens met anderen

Geef nooit zomaar uw gegevens aan anderen.
.
Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens inziet. Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een ander bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn. Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of de assistente. Zij kunnen u helpen.

Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:
.
WEL

Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.
Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.
Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
.
NIET

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.
Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
Roken, Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.
Wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.

Zonder toestemming fotograferen of filmen.
.
.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

.
Huisartsen en praktijkmedewerkers Huisartsen Hoflaan

Inschrijven

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. Wel moet u in ons werkgebied wonen. U kunt het inschrijfformulier invullen op deze site. Er is voor ieder gezinslid een eigen formulier nodig. Na ontvangst krijgt u een email met verdere informatie. Pas wanneer wij uw dossier hebben gekregen van uw vorige huisarts kunt u bij ons terecht. Tot die tijd valt u onder de zorg van de voorgaande huisarts.

Het overnemen van patiënten van andere praktijken binnen Kortenhoef doen wij alleen na overleg met de betreffende collegae.

Wij hebben graag een kennismakingsgesprek.

 

Werkgebied Huisartsen Hoflaan: Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen, een deel van Nederhorst den Berg (Middenweg tot aan de Machineweg) en Hilversum (alleen de ‘s-Gravelandseweg tot aan Wisseloordlaan 1, geen zijstraten).

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Wij zijn aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg)

Translate »
Call Now Button