Praktijkinformatie

Spreekkamer Kortenhoef Huisartsen

Spreekuren

Afspraken op de praktijk

Maandag t/m vrijdag is er zowel in de ochtend als middag een afspraakspreekuur. Een afspraak, waarin één hulpvraag of twee korte vragen behandeld kunnen worden, duurt 10 minuten. Indien u meerdere vragen heeft of denkt dat u om een andere reden langer nodig heeft kunt u dit aangeven bij de assistente, zij kan dan extra tijd inplannen.

I.v.m. Corona zijn er maatregelen getroffen zodat u veilig naar uw afspraak kunt komen.

 

We bieden u de mogelijk een afspraak te maken buiten reguliere openingstijden op de volgende dagen:

Maandag    :  07.30 – 08.00 en 17.00 – 17.30
Dinsdag      :  17.00 – 18.00
Woensdag  :  17.00 – 17.30
Donderdag :   07.30 – 08.00

.
Afzeggen? Belt u de assistente tijdig, liefst 24 uur van tevoren, wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

 

Speciale spreekuren

 

Wij hebben speciale spreekuren voor de begeleiding van patiënten met suikerziekte (Diabetes), hart- en vaatziekte (CVRM), chronische longziekte (COPD), stoppen met roken en psychische klachten (POH GGZ). Deze spreekuren worden, onder onze supervisie, grotendeels door de assistentes en praktijkondersteuners (POH) uitgevoerd.

 

Voor o.a. het aanstippen van wratten, het uitspuiten van oren, verscheidene injecties, het verbinden van wonden, het verwijderen van hechtingen of kleine metingen kan een afspraak gemaakt worden op het assistentenspreekuur. Er zijn momenteel geen inloopspreekuren i.v.m. Corona.

Huisbezoek

U kunt bij voorkeur voor 10:30 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Spoed en EHBO

Bij levensbedreigende spoed belt u 112. Anders belt u de praktijk 035-6561616 en kiest u de 1.

 

Voor Eerste Hulp (open wonden, verbrandingen, vermoeden van een breuk enz.) kunt u altijd direct terecht. Bel wel vooraf met de praktijk dan houden wij rekening met uw komst.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Buiten openingstijden (17:00- 08:00), in weekenden en op officiële feestdagen kunt u zo nodig terecht bij de Huisartsenspoedpost.
.
Huisartsenspoedpost Blaricum
Tel: 088–1309600
.
Tijdens vakanties zijn wij geopend. Tijdens nascholing of in onvoorziene omstandigheden kan het soms voorkomen dat er waargenomen wordt door een andere praktijk in het dorp:
.
Huisartsenpraktijk Curtevenne 
Curtevenneweg 9 – Kortenhoef
Tel: 035-6561866

Huisartsenpraktijk Siebeling en Suijker
Oudergaarde 2 – Kortenhoef
Tel: 035-6561196

 

Huisarts in opleiding

Al een aantal jaren begeleiden wij een huisarts in opleiding. Per 1 maart 2020 is dat Tom Stemerdink.  Hij bevindt zich in zijn laatste jaar van de huisartsenopleiding en zal onder supervisie van ons leren en werken in de praktijk. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een nieuwe generatie huisartsen en onze kennis over te dragen. Daarnaast is het voor ons leerzaam en interessant om van de jongere generatie te leren.

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om mensen met chronische ziekten, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten of longziekten te begeleiden (POH-somatiek). Zij doen controles en geven advies.  Ook zijn er in de praktijk twee praktijkondersteuners die patiënten met psychische klachten kunnen begeleiden (POH-GGZ).

Doktersassistente

Uw eerste contact met de praktijk verloopt vrijwel altijd met de assistente. Zij is de schakel tussen u en de huisarts. Wanneer u belt zal zij vragen stellen om een inschatting te maken van de klacht (dit wordt ook wel triage genoemd). Daarnaast zal zij nu ook vragen stellen om vast te stellen of en hoe u naar de praktijk kan komen i.v.m. de veiligheidsmaatregelen rondom Corona.

 

Naast het maken van afspraken geeft zij adviezen en heeft ook eigen spreekuren. Zij is hiervoor opgeleid en bevoegd. Dagelijks vindt intensief overleg plaats tussen de huisarts en de assistente waarin alle bevindingen en adviezen worden besproken.

Balie huisarts Kortenhoef

Hoe werkt?

Inleveren materiaal

Urine en kweekmaterialen geeft u voor 9:30 uur af aan de balie. De urine wordt op de praktijk onderzocht. U wordt dezelfde dag door de assistente gebeld met de uitslag. Als de urine gekweekt moet worden, gaat het dezelfde dag mee met de bode van het ziekenhuis. Ook de andere kweekmaterialen worden door de bode meegenomen.

Herhaalmedicatie

Herhaalrecepten met herhaalnummer op het etiket van het geneesmiddel kunt u aanvragen via deze receptenlijn, via onze website of de website van de apotheek: www.gravelandseapotheek.nl. Herhaalrecepten die ‘s morgens voor 10:30 uur zijn aangevraagd liggen dezelfde middag na 14:00 uur klaar in de ’s-Gravelandse Apotheek. U kunt eventueel ook bij de assistente telefonisch een recept bestellen.

Verwijzing

Met uw huisarts kunt u besluiten dat u een verwijzing naar het ziekenhuis nodig heeft. Wij maken dan een verwijsbrief voor u in orde. Maak geen afspraak bij een specialist zonder overleg vooraf, wij kunnen u achteraf niet meer verwijzen en dan zal de verzekering geen vergoeding geven. Voor de meeste verwijzingen moet u eerst op het spreekuur komen.

Gezien het grote aanbod aan zorgpolissen kunnen wij niet beoordelen of uw verwijzing ook onder de vergoeding van uw verzekering valt. U dient dit zelf te controleren.

Chirurgisch ingreepje

De huisartsen verrichten kleine ingreepjes zoals bijvoorbeeld het verwijderen van kleine huidafwijkingen. Zo nodig wordt het voor nader onderzoek ingestuurd naar het ziekenhuis. U maakt eerst een afspraak om te laten zien waarom het gaat. Dan kijkt de huisarts wat mogelijk is en geeft u uitleg over de procedure. Daarna wordt het ingreepje gepland.

Spiraal

De huisartsen Luderhoff en Stam plaatsen spiralen. U maakt eerst een afspraak voor een uitleg van de procedure. Daarna wordt de plaatsing gepland. Voor het verwijderen van een spiraal kunt u bij alle huisartsen terecht.

Teledermatologie

Als wij hulp in willen schakelen bij de diagnose of behandeling van een huidaandoening, kunnen wij foto’s sturen naar de huidartsen van Tergooi ziekenhuizen. Binnen 48 uur krijgen wij antwoord. Zo’n teleconsult voorkomt vaak dat u zelf naar het ziekenhuis hoeft.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Inschrijven

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. Wel moet u in ons werkgebied wonen. U kunt het inschrijfformulier downloaden op deze site. Er is voor ieder gezinslid een apart formulier nodig. De formulieren moeten op de praktijk ingeleverd worden, daarbij moet u zich legitimeren. Verzoek uw vorige huisarts om u uit te schrijven en het dossier op te sturen. Wij hebben graag een kennismakingsgesprek.

 

Werkgebied Huisartsen Hoflaan: Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen, een deel van Nederhorst den Berg (Middenweg tot aan de Machineweg) en Hilversum (alleen de ‘s-Gravelandseweg tot aan Wisseloordlaan 1, geen zijstraten).

 

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Call Now Button
Translate »